Obrađeni betonski čelik

By 5 years ago
Home  /  Portfolio Item  /  Obrađeni betonski čelik

Visoko produktivnim i automatskim mašinama vrši se obrada glatkog i rebrastog betonskog čelika, izrada armaturnih koševa svih prečnika žica ili šipki, kao i izrada svih vrsta uzengija.

this work was shared 0 times
 000