Obrađeni betonski čelik

By 5 years agoNo Comments
Home  /  Proizvodni Program  /  Obrađeni betonski čelik

STANDARD: SRPS EN 10080:2008
KLASA ČELIKA: B500B

U nasem armirackom pogonu visoko produktivnim i automatskim mašinama vrši se obrada glatkog i rebrastog betonskog čelika.

Glatki betonski čelik Ø 4 – Ø 14 mm

Rebrasti betonski čelik Ø 8 – Ø 32 mm

Osnovni način obrade armature:

1. ispravljanje i sečenje na meru
2. savijanje na meru
3. uzengije

1. Prosta armatura, bez savijanja2. Srednje složena armatura, do dva savijanja3. Složena armatura, vise od dva savijanja

 
Proizvodni kapacitet : oko 20t/dan obrađene armature po specifikaciji.

1b2f1ef7-cdc7-4ce4-8ba3-3a8f4d1e40ca

obr celik

  Proizvodni Program