Kontakt i Lokacija

ALSIKO DOO :

Cvijićeva 5, 11000 Beograd

+ 381 (0)11 32 92 774

+ 381 (0)11 32 92 162

+ 381 (0)11 27 50 394

Ogranak Vučje (proizvodni pogon):

Industrijska bb, 16322 Vučje

+ 381 (0)16 342 75 90

Ogranak Novi Sad:

Bajci Zilinskog 11, 21000 Novi Sad

+ 381 (0)64 646 38 99

+ 381 (0)21 473 94 44